WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Phải nói lời nào? (2)

3542 Xem

Hãy tìm hiểu tiếp xem Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta nói những lời nói nào.

1. Phải nói lời dâng cảm tạ.

Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Êphêsô 5:3-4

Kinh Thánh giáo huấn chúng ta rằng hãy nói lời dâng cảm tạ. Đức Chúa Trời đích thân đến thế gian này vì linh hồn chúng ta không thể tránh khỏi sự chết do tội lỗi, Ngài đảm đương mọi tội lỗi chúng ta và cứu rỗi chúng ta. Không chỉ vậy, Ngài dẫn dắt chúng ta đến Nước Thiên Đàng, nơi không có sự chết hoặc nỗi đau, nhưng chỉ đầy dẫy niềm vui. Khi nghĩ đến ân huệ của sự cứu rỗi thể này thì chúng ta luôn phải nói lời dâng cảm tạ trong sinh hoạt.

2. Phải nói lời phải thì.

Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ; Và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao! Châm Ngôn 15:23

Lời nói phải thì, Khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc. Châm Ngôn 25:11

Đức Chúa Trời phán rằng lời nói phải thì lấy làm tốt. Hơn nữa, Ngài giáo huấn rằng lời nói phải thì có giá trị giống như trái bình bát bằng vàng, và nhấn mạnh tầm quan trọng của lời nói phải thì. Lời nói không phải thì cho dù là lời nói đúng theo nguyên tắc nhưng có thể gây hại tình cảm của đối phương hoặc gây ra sự phân tranh. Hãy trở thành con cái khôn ngoan nói lời phải thì và đúng trường hợp để trao tặng niềm vui cho những người xung quanh và dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời.

3. Phải nói lời khen ngợi Đức Chúa Trời.

Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ; để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Rôma 15:5-6

Chúng ta luôn phải dâng vinh hiển và tán dương lên Đức Chúa Trời. Giữa những việc mà chúng ta hoàn thành, không có một việc nào được làm bởi sức mạnh của riêng chúng ta. Ấy là nhờ Đức Chúa Trời làm nên tình huống, điều kiện và giúp đỡ chúng ta nên chúng ta mới có thể làm. Theo đó, chúng ta phải dâng cảm tạ và vinh hiển lên Đức Chúa Trời, Đấng luôn giúp đỡ chúng ta. Hơn nữa, chúng ta phải dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời để nhận phước lành.

Giáo huấn thứ hai giữa Giáo huấn của Mẹ là “Khi dâng vinh hiển lên Ðức Chúa Trời thì sự vinh hiển ấy được trở lại và thuộc về mình.” Dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời là điều rất đương nhiên, nhưng Đức Chúa Trời sẽ trả lại sự vinh hiển ấy cho chúng ta. Thật là việc đáng cảm tạ biết bao! Chúng ta hãy nhớ sự dạy dỗ thế này của Đức Chúa Trời, và trở thành các con cái của Đức Chúa Trời nhậ​n phước lành nhờ nói lời dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời.

Vấn đề phải suy nghĩ
Lý do chúng ta phải dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời là gì?
Lý do Đức Chúa Trời phán rằng hãy nói lời phải thì là gì?
Giáo huấn thứ hai trong Giáo huấn của Mẹ là gì?