WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Олон улсын хамтын ажиллагааны дээд хэмжээний уулзалт

НҮБ болон орон орны төр засгийн байгууллагуудтай түншлэл тогтоох замаар
хүн төрөлхтний энх тайван, аз жаргал гэсэн нийтлэг зорилгын төлөө тогтвортой хамтран ажиллаж байна.

Дэлхий нийт хамтдаа тогтвортой энх тайвны замыг эрэлхийлнэ.

Өнөө үед уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас төрөл бүрийн цаг агаарын гамшиг, газар хөдлөлт, галт уул дэлбэрэлт, терроризм, дайн зэрэг гай гамшиг болж байна. Иймд тусламж хэрэгтэй хүмүүс бидний эргэн тойронд ч олон бий. Олон улсын ярианы сэдэв болоод байгаа энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хувь хүн, бүс нутаг, улс орон, улмаар дэлхийн бүх хүн хүчээ нэгтгэх хэрэгтэй билээ.

Бурханы сүм нь НҮБ болон орон орны төр засгийн байгууллага, орон нутгийн захиргаа, их дээд сургууль, олон улсын байгууллагуудтай түншлэн, байгаль орчин хамгаалах, хүний эрхийг хамгаалах, боловсролыг дэмжих зэргээр тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд тогтвортой хамтын ажиллагаа өрнүүлж байна. Ар гэрээ харж хандах Эхийн хайраар бид байгаль орчин, хүн төрөлхтний ирээдүйд санаа тавьж, ирээдүйтэй, тогтвортой хөгжлийн төлөө олон улсын харилцаа холбоо, эв нэгдлийг эрхэмлэдэг юм.