WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Cầu nguyện là gì?

8871 Xem

Cầu nguyện là nghi thức nài xin Ðức Chúa Trời ban phước lành. Và là nghi thức nài xin Ngài giúp đỡ khi đối đầu các loại tình huống khó tự mình giải quyết.

Trong khi loài người sống đời này, có nhiều lúc cần sự giúp đỡ của người khác. Tuy nhiên năng lực hoặc sự giúp đỡ của loài người có giới hạn. Chúng ta không thể sống mà không với sự giúp đỡ của Ðức Chúa Trời. Cho nên, chúng ta phải cầu nguyện lên Ðức Chúa Trời – Ðấng biết sự yếu đuối chúng ta và giúp đỡ cho.

Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. Mathiơ 7:7-8

Câu trên là lời hứa của Ðức Chúa Trời rằng ban cho chúng ta mọi điều khi chúng ta cầu nguyện. Năng lực của cầu nguyện là vô hạn, và cầu nguyện có sức lực sáng tạo từ vô (cái không tồn tại) ra hữu (cái tồn tại). Cho nên chúng ta phải cầu nguyện để được Ðức Chúa Trời giúp đỡ.

Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Êsai 41:10

Vậy thì hãy dò xem cầu nguyện là gì một cách cụ thể hơn?

Thứ nhất, cầu nguyện là sự hít thở linh hồn.

Mọi người được sống khi họ hít thở. Giống như vậy, linh hồn các thánh đồ có đức tin trong Ðức Chúa Trời thì được sống nhờ cầu nguyện.

Thứ hai, cầu nguyện là cuộc đối thoại giữa Ðức Chúa Trời và chúng ta.

Ðức Chúa Trời là Cha linh hồn của chúng ta; chúng ta là con cái của Ðức Chúa Trời. Cho nên chúng ta nói chuyện với Ðức Chúa Trời thông qua cầu nguyện. Khi mừng rỡ thì nói rõ ràng cho Cha nghe việc mừng rỡ ấy, khi khó khăn thì cũng nói rõ ràng cho Cha nghe sự khó khăn ấy bởi cầu nguyện.

Thứ ba, cầu nguyện giống như là điện thoại.

Dù ban ngày hay ban đêm, lời cầu nguyện của chúng ta được báo cáo ngay lập tức tới Ðức Chúa Trời, còn Đức Chúa Trời ứng đáp cho nội dung cầu nguyện ấy của chúng ta.

Trên đường đi đức tin, chúng ta hay gặp những việc chúng ta phải xin, phải tìm, và phải gõ cửa nữa. Khi xin, tìm và gõ cửa nhờ thường xuyên cầu nguyện lên Đức Chúa Trời mọi khoảnh khắc, thì sự mong muốn của chúng ta đều được trả lời.

Vấn đề phải suy nghĩ
Khi đối đầu các loại tình huống khó tự mình giải quyết thì phải làm thế nào?
Xin hãy trả lời ba nội dung về sự rằng cầu nguyện cụ thể là gì.