WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

प्रार्थना भनेको के हो ?

1780 हेरेको संख्या

प्रार्थनाचाहिँ परमेश्वरसँग आशिष् माग्ने विधि हो । अनि आफैले समाधान गर्न नसक्ने विभिन्न कठिन परिस्थितिहरू आइपर्दा परमेश्वरको न्यानो निगाहद्वारा सहयोग माग्ने विधि हो ।

मानिसलाई यो संसारमा जिउने क्रममा अर्को मानिसको सहयोगको आवश्यकता पर्ने समयहरू धेरै हुन्छ । तर मानिसको क्षमता र शक्ति सीमित हुन्छ । हामी परमेश्वरको सहयोगविना बाँच्न सक्दैनौं । तसर्थ हाम्रो कमजोरी जान्नुभएर सहयोग गर्नुहुने परमेश्वरलाई हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ ।

“माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, ढकढक्याओ त तिमीहरूका निम्ति उघारिनेछ । किनकि जसले माग्छ, त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ, त्यसले भेट्टाउँछ, जसले ढकढक्याउँछ, त्यसको निम्ति ढोका उघारिनेछ ।” मत्ती ७:७-८

योचाहिँ प्रार्थना गऱ्यो भने सम्पूर्ण कुरा पूरा गरिदिनुहुनेछ भन्ने प्रतिज्ञाको वचन हो । प्रार्थनामा असीमित शक्ति हुन्छ । ‘शून्यता’बाट ‘कुनै कुरा’ सृष्टि गर्ने सामर्थ्य हुन्छ । यसकारण हामीले परमेश्वरको सहयोग पाउन प्रार्थना गर्नुपर्छ ।

“यसैले नडरा, किनकि म तँसित छु । निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ । म तँलाई बलियो पार्नेछु । म तँलाई सहायता गर्नेछु । मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु ।” यशै ४१:१०

त्यसोभए अब अझ विस्तृत रूपमा प्रार्थना भनेको के हो, पत्ता लगाऔं ।

१) प्रार्थना भनेको आत्माको श्वासप्रश्वास हो ।

मानिसको शरीर श्वासप्रश्वासद्वारा बाँच्न सकेजस्तै परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने सन्तहरूको आत्मा प्रार्थनाद्वारा बाँच्दछ, किनकि प्रार्थना नै आत्माको श्वासप्रश्वास हो ।

२) प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँगको वार्तालाप हो ।

परमेश्वर हाम्रा आत्माका पिता हुनुहुन्छ । हामी परमेश्वरका सन्तान हौं । प्रार्थनाचाहिँ खुशी भएको बेलामा खुशीको कुरा, गाह्रो भएको बेलामा गाह्रो कुरालाई विस्तृत रूपमा सुनाएर वार्तालाप गर्ने कार्य हो ।

३) प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँग गरिने टेलिफोन वार्तालापजस्तै हो ।

दिनमा होस् अथवा रातमा, समयको कुनै परवाह नगरी हामीले प्रार्थना गर्दा हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरकहाँ तुरुन्त पुग्छ, र परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ ।

विश्वासको जीवनमा हामीले बिन्ती गर्नुपर्ने, खोज्नुपर्ने र ढकढक्याउनुपर्ने कुराहरू धेरै हुन्छन् । हामीले प्रार्थनाद्वारा बिन्ती गर्दा, खोज्दा र ढकढक्याउँदा परमेश्वरले हाम्रा सबै चाहनाहरू पूरा गरिदिनुहुन्छ ।

समीक्षात्मक प्रश्न
आफैले समाधान गर्न नसक्ने विभिन्न कठिन परिस्थितिहरू आइपर्दा कसो गर्नुपर्छ होला ?
प्रार्थना भनेको के हो ? (कृपया विस्तृत रूपमा ३ वटा बुँदामा उत्तर दिनुहोस् ।)