WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hội Thánh của Đức Chúa Trời giáo dục như thế nào cho thanh thiếu niên?

1173 Xem

Thanh thiếu niên và trẻ em là ước mơ của tương lai sẽ làm nên tương lai sáng láng. Hội Thánh của Đức Chúa Trời chi viện cho họ có thể bồi dưỡng nhân tính ngay thẳng, tình cảm ấm áp, trí tuệ rộng lớn để họ có thể kinh nghiệm lễ phép, hiếu thảo và đạo đức rồi làm hoàn thành ước mơ và hy vọng.

Tiêu biểu là Giáo dục Kinh Thánh, Bài giảng đặc biệt nhân tính mời các danh sĩ thông qua Hội trại học sinh mùa đông & mùa hè, Buổi hòa nhạc Dàn nhạc dành cho thanh thiếu niên, Trao tặng học bổng, Kiến tập & trải nghiệm làm cho mở rộng kiến thức, Hoạt động phụng sự tình nguyện, Phát hành “Soul (Hàng rào của sự trông cậy)” – tạp chí nguyện san thanh thiếu niên v.v… Những hoạt động này trở nên không gian thông hiểu và hòa thuận nhờ thanh thiếu niên cùng với phụ huynh và các giáo viên đều tham gia.