WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lý do Hội Thánh của Đức Chúa Trời tổ chức nhiều hoạt động phụng sự là gì?

1043 Xem

Phụng sự là sứ mệnh của Cơ Đốc nhân. Kinh Thánh dạy dỗ rằng các thánh đồ tin vào Đức Chúa Trời phải đóng vai trò của sự sáng và muối của thế gian, và chia sẻ tình yêu thương cho hàng xóm (Mathiơ 5:13-16, 22:39).

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tổ chức nhiều hoạt động phụng sự đa dạng như làm sạch môi trường và giúp đỡ hàng xóm khó khăn v.v… ở Hàn Quốc và nước ngoài. Sở dĩ chúng tôi tổ chức hoạt động phụng sự sôi nổi thế này là vì loài người là gia đình trên làng địa cầu.

Câu chuyện về người Samari thiện lành là bài học tốt về tình yêu thương đối với hàng xóm. Đức Chúa Jêsus giải thích về điểm này, đã phán rằng “Hãy làm theo như vậy.” Theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới đang phụng sự bằng một tấm lòng.