WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

परमेश्वरको मण्डलीले धेरै स्वयंसेवा कार्यहरू गर्नुको कारण के हो ?

423 हेरेको संख्या

स्वयंसेवा ख्रीष्टियानको कर्तव्य हो । परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने सन्तले संसारको नून र ज्योतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, अनि आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्छ भनेर बाइबलमा शिक्षा दिइएको छ (मत्ती ५:१३-१६; २२:३९) ।

परमेश्वरको मण्डलीले कोरिया लगायत विश्वभरिका विपन्न छिमेकीहरूलाई सहयोग गर्नुका साथै वातावरण सरसफाइ जस्ता विविध स्वयंसेवा गतिविधिहरू गर्दैआएको छ । यसको एकमात्र कारण नै सबै मानिसहरू यो विश्वव्यापी गाउँका एउटै परिवार भएकाले हो ।

बाइबलमा भएको असल सामरीको दृष्टान्तचाहिँ छिमेकीलाई प्रेम गर्नेसम्बन्धी असल शिक्षा हो । यस विषयमा वर्णन गर्नुभएका येशूज्यूले “तिमीहरूले पनि त्यसै गर” भन्नुभयो । परमेश्वरको यस्तो शिक्षालाई पछ्याउँदै विश्वव्यापी परमेश्वरको मण्डलीले एकै मनद्वारा स्वयंसेवा कार्यहरू गर्दैआएको छ ।