WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

के परमेश्वरको मण्डलीले बाइबललाई विश्वास गर्छ ?

951 हेरेको संख्या

परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिस जो कोही होस्, उसले परमेश्वरको वचन समावेश भएको बाइबललाई विश्वास गर्नु स्वाभाविक हो । बाइबल परमेश्वरबाट पवित्र आत्माको प्रेरणा पाएका अगमवक्ताहरूद्वारा लिखित परमेश्वरको पवित्र र अचूक वचन हो (२ तिमो ३:१६-१७; २ पत्र १:२०-२१) ।

यसमा मानव-जातिलाई पापबाट मुक्त गराउने परमेश्वरको इच्छा, मानव-जातिलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वरको प्रेमको मन, अनन्त स्वर्ग र मुक्तिको सन्देशको साथै हाम्रो आत्मासम्बन्धी शिक्षाहरू समावेश छ ।

युगको आदिदेखि अन्तसम्म देख्नुहुने परमेश्वरले हामी मानव-जातिलाई बाइबलद्वारा हाम्रो आत्मिक गृहनगर स्वर्ग-राज्यतर्फको सही मार्गमा डोऱ्याउँदैहुनुहुन्छ ।

परमेश्वरको यस्तो महान् वचन समावेश भएको बाइबललाई हामीले कसरी विश्वास नगरिरहन सक्छौं र ?