WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

परमेश्वरको मण्डलीको दृष्टिकोणमा विधर्म भनेको के हो ?

961 हेरेको संख्या

बाइबलका अनुसार विधर्मी भनेको परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भनेर दाबी गरे तापनि परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्ने र मानव-निर्मित नियम र सिद्धान्तको छलमा परेर गठन भएको एक समूह हो (१ पत्र २:१-३) ।

वैधानिक अथवा विधर्म भन्ने कुराचाहिँ येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालन गरेको छ कि छैन भन्ने कुराद्वारा निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

सुरुको मण्डलीको समयमा पनि विधर्मीहरूदेखि सावधान बस भनेर चेतावनी दिइएको थियो (तीत ३:१०) । त्यसपछि मण्डलीमा अन्य धर्मका रीतिथितिहरू भित्रिएर त्यसले साँचो ख्रीष्टियान धर्मको कार्यजस्तै गरेर जरा गाड्यो । यसै क्रममा बाइबल-विरोधी सिद्धान्त र धर्मले ख्रीष्टियान सिद्धान्तको रूप लियो जुन अहिलेसम्म पनि पालन हुँदैआएको छ ।

यसर्थ हिजोआज परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भनेर दाबी गरे तापनि परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्ने त्यस्ता मण्डलीहरूलाई नै बाइबलमा विधर्मीको संज्ञा दिइएको छ ।

परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने र येशूज्यूको गवाही दिने अनि वैधानिक सत्यता पालन गर्ने एकमात्र मण्डली नै परमेश्वरको मण्डली हो (प्रका १४:१२) ।