WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

БУРХАНЫ СҮМ ДЭЛХИЙН САЙН МЭДЭЭНИЙ АВРАЛЫН ЗАР НИЙГЭМЛЭГ - watv.org

сүмийн танилцуулгын кино

Эцэг Бурхан болон Эх Бурханд итгэдэг
Бурханы сүм дэлхийн сайн мэдээний авралын зар нийгэмлэг

сүмийн танилцуулгын кино

Эцэг Бурхан болон Эх Бурханд итгэдэг
Бурханы сүм дэлхийн сайн мэдээний авралын зар нийгэмлэг

Кино үзэх

Үнэний тухай

Бурханы сүм
Библи дэх Бурханы сургаалыг дагадаг.

Шууд явах

Томоохон шагналууд

Орон орны засгийн газар, байгууллагуудаас
Бурханы сүмд 3300 гаруй шагнал урамшуулал олгов

Тодорхой үзэх

АНУ-ын ерөнхийлөгчийн сайн дурын ажлын шагнал хүртэв

шагнал (байгууллагын төрөлд хамгийн шилдэг шагнал, 50 удаа)
Лайф тайм (хувь хүний төрөлд тэргүүн дээд нэр хүндтэй шагнал)

БНСУ-ын гурван засгийн газраас ерөнхийлөгчийн шагнал хүртэв

Ерөнхийлөгчийн байгууллагын дээд шагнал, төрийн дээд одон, ерөнхийлөгчийн хүндэт өргөмжлөл

Сайн дурын ажил

Бид хил хязгаар, арьс өнгө, хэл соёл эс харгалзан
хайрлах, үйлчлэх ажлуудыг хийж хэрэгжүүлдэг.

Хүн төрөлхтний энх тайван, аз жаргалын төлөөх
SDGs (Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд)-д
хүрэхийн төлөө хамтран ажиллаж байна.

           

WATV медиа дамжуулалт

Төрөл бүрийн сэдвээр сургаалын кино үзээрэй.
Бурханы сүм 62 гаруй хэл дээр сургаалын кино хийдэг.

Шууд явах

Дэлхий дахины Бурханы сүмийн хэвлэл мэдээлэл

Сэтгэл шингэсэн сайн дурын ажлаараа хөрш нийгэмдээ тусалдаг 
Бурханы сүмийн талаар орон орны хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацаж байна.

Шууд явах