WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lời Kinh Thánh

Kinh Thánh là sách khiến chúng ta khôn ngoan để được cứu (I Timôthê 3:15).
Chúng ta hãy học tập ý muốn chân thật của Đức Chúa Trời trong đó.

Column

Chúng ta hãy tìm kiếm tin nhắn của Đức Chúa Trời trong thời sự và sự kiện ngày nay.

Xem thêm