WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

April 18, 2019

सन् २०१९को निस्तार-चाड, अखमिरी रोटीको चाड र पुनरुत्थानको चाड पवित्र सभा

पाप क्षमा, अनन्त जीवन र पुनरुत्थानको जीवित आशासमेत सारा मानव-जातिसँग बाँड्ने चाडको आशिष्

437 हेरेको संख्या

“यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, … मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ । हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु ।” मत्ती २८:१८-२०

अप्रिल १८ तारिख(पवित्र पात्रोअनुसार पहिलो महिनाको चौधौँ दिन) साँझ, निस्तार-चाडको पवित्र सभासँगै सन् २०१९को ३ चरणका ७ वटा चाडहरू आरम्भ भएको छ । त्यसको भोलिपल्ट अप्रिल १९ तारिख(पवित्र पात्रोअनुसार पहिलो महिनाको पन्ध्रौँ दिन)मा अखमिरी रोटीको चाड अनि अप्रिल २१ तारिख(अखमिरी रोटीको चाडपछि आउने शबाथको भोलिपल्ट)मा पुनरुत्थानको चाड पवित्र सभा गरियो । १७५ वटा देशका परमेश्वरको मण्डलीका सबै सन्तहरूले येशू ख्रीष्टको उदाहरणलाई पछ्याउँदै नयाँ करारको चाड मनाए ।

परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार प्राप्त गर्ने दिन : निस्तार-चाड पवित्र सभा

निस्तार-चाडमा गोडा धुने धर्मविधि र पवित्र भोजको आराधना हुन्छ । गोडा धुने धर्मविधि भनेको निस्तार-चाडको पवित्र भोजअघि चेलाहरूको गोडा धोइदिनुभएका येशूज्यूको उदाहरणलाई पछ्याउने धर्मविधि हो । “यदि तिमीहरूका प्रभु र गुरु भईकन मैले तिमीहरूका गोडा धोएको छु भने तिमीहरूले पनि एक-अर्काका गोडा धुनुपर्छ”(यूह १३:१४-१५) भन्नुभएका येशूज्यूको वचनअनुसार सन्तहरूले भाइ-बहिनीको सामु आफ्नो शरीर झुकाएर गोडा धुने धर्मविधि गरेपछि पवित्र भोजको आराधना गरे ।

कोरियाको नयाँ यरूशलेम फान्ग्यो मन्दिरमा सञ्चालित पवित्र भोजको आराधनामार्फत माताले, स्वर्गको पापले गर्दा अनन्त मृत्युतर्फ गइरहेका सन्तानहरूलाई मुक्ति दिन आफ्नो देह र रगत दिनुभएर पाप-क्षमाको आशिष् प्रदान गर्नुभएका पितालाई हृदयदेखि धन्यवाद चढाउनुभयो । अनि सन्तानहरूले निस्तार-चाडको रोटी र दाखमद्यमा समाहित परमेश्वरको पवित्र प्रेमलाई आफ्नो मनमा खोपेर अनन्त जीवनको वचनद्वारा आत्मा बचाउने महान् प्रेम सिक्न सकून् भनी प्रार्थना गर्नुभयो ।

महासचिव पास्टर गिम जु छलले “येशूज्यूले उहाँको देह र रगत प्राप्त गर्नेहरू परमेश्वरको सन्तान भएर अनन्त जीवन पाउनेछन् भनेर जानकारी दिनुभएको छ । त्यस्तो आशिष् निस्तार-चाडको रोटी र दाखमद्यमा राखिएको छ” भन्नुहुँदै निस्तार-चाडको अर्थ र मूल्य पुनः स्मरण गराउनुभयो । अनि “निस्तार-चाडको आशिष् कति महान् छ भन्ने महसुस गरेका पत्रुस, यूहन्ना, पावल जस्ता प्रेरितहरू र सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले इस्राएलदेखि यूरोपसम्म मुक्तिको सत्यता प्रचार गरे । हाम्रो मुक्तिको निम्ति नयाँ करार स्थापना गर्नुभएका येशूज्यूको इच्छालाई बुझेर कृतज्ञ हुँदै निस्तार-चाड मनाऔं” भन्नुभयो (लूक २२:७-१५, १९-२०; १ कोर ११:२२-२६; यूह ६:५३-५६; २ कोर ६:१७-१८; १ कोर १५:४५-५८) । सन्तहरूले निस्तार-चाडको रोटी र दाखमद्य खाँदै र पिउँदै परमेश्वरको पवित्र इच्छालाई आफ्नो मनमा खोपे ।

आराधनापछि माताले “मृत्युबाट उम्कन नसक्ने मानव-जातिलाई अनन्त जीवनमा डोऱ्याउनु नै सबैभन्दा महान् प्रेम हो” भन्ने कुरा पुनः जागृत गराउनुहुँदै परमेश्वरको प्रेम र आत्मा बचाउने जिम्मेवारीको भाव लिएर सबै मानव-जातिलाई मुक्तिको खबर सुनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

कष्टमा सहभागी हुँदै हृदयमा खोप्ने ख्रीष्टको बलिदानको चिन्ह : अखमिरी रोटीको चाड पवित्र सभा

निस्तार-चाडद्वारा मानव-जातिलाई पाप-क्षमा र मुक्ति दिनको निम्ति ख्रीष्ट बलिदान हुनैपर्थ्यो । येशूज्यूले मानव-जातिलाई पापबाट छुटकारा गराउनको निम्ति क्रूसमा कष्ट भोग्नुभएर आफ्नो जीवनसमेत त्याग्नुभयो । त्यो दिन नै अखमिरी रोटीको चाड हो ।

माताले अनन्त मृत्युको जोखिममा परेका स्वर्गीय सन्तानहरूलाई जीवनको देशमा डोऱ्याउन शरीरको लुगा लगाउनुभएर पीडा र अपमान सहनुहुँदै मुक्तिको बाटो खोलिदिनुभएका पितालाई धन्यवादको प्रार्थना चढाउनुभयो । अनि परमेश्वरले कसको निम्ति यो पृथ्वीसम्म आउनुभएर हरकिसिमका पीडाहरू सहनुभयो भन्ने कुरा सन्तानहरूले महसुस गरी फेरिचाहिँ पाप नगर्ने सङ्कल्प र पश्चात्तापको मनद्वारा परमेश्वरको अनुग्रह चुकाउने जीवन जिउन सकून् भनी गहिरो बिन्ती गर्नुभयो ।

महासचिव पास्टर गिम जु छलले “येशूज्यूले मानव-जातिको पाप र अपराधका कारण कष्ट भोग्नुपऱ्यो । हामीलाई बचाउन ख्रीष्टले सहनुभएको गिल्ला, अपमान र कोर्रा अनि क्रूसको पीडालाई कदापि नबिर्सौं, अनि ख्रीष्टको प्रेम र बलिदानलाई सार्थक बनाउन स्वर्गप्रतिको आशा नगुमाऔं । येशूज्यूको क्रूसको बलिदानलाई हृदयमा खोपेर परिश्रमका साथ सुसमाचार प्रचार गरेका प्रेरित पावलजस्तै आत्मिक पापीहरूलाई पश्चात्ताप गराउन ख्रीष्टको आज्ञालाई ईमानदारितापूर्वक पछ्याऔं” भनी आग्रह गर्नुभयो (लूक २३:२६-४६; यशै ५३:१-१२; १ यूह ४:७-२१; मत्ती २७:२७-५०; गला ६:१७) ।

सन्तहरूले, मानव-जातिको पाप-क्षमा र मुक्तिको निम्ति क्रूसको कष्ट भोग्न पनि पछि नहट्नुभएका ख्रीष्टको बलिदानको निम्ति धन्यवाद चढाए, र उपवास बसेर येशूज्यूको कष्टमा सहभागी भए । अखमिरी रोटीको चाडको उपवासचाहिँ “तर समय आउनेछ, जब दुलहा तिनीहरूबाट अलग गराइनेछन्, तब तिनीहरू त्यस दिन उपवास बस्नेछन्” (मर्क २:२०) भन्ने वचनबाट आएको हो ।

पुनर्जीवित हुनुभएर दिनुभएको पुनरुत्थान र परिवर्तनको आशा : पुनरुत्थानको चाड पवित्र सभा

पुनरुत्थानको चाडचाहिँ येशूज्यू मृत्युबाट तेस्रो दिनमा पुनर्जीवित हुनुभएर मृत्युको शक्तिलाई नष्ट गर्नुभएको पवित्र र शक्तिको दिन हो । अप्रिल २१ तारिखमा, विश्वभरिका परमेश्वरको मण्डलीका सन्तहरू २,००० वर्षअघि पुनरुत्थान हुनुभएका ख्रीष्टको महिमालाई सोच्दै पुनरुत्थानको चाड पवित्र सभामा सहभागी भए । माताले, मृत्युबाट पुनर्जीवित हुनुभएर मानव-जातिलाई पुनरुत्थानको आशा दिनुभएका पितालाई धन्यवाद चढाउनुभयो, अनि पुनरुत्थानको चाड पालन गर्ने सबै सन्तानहरूको आत्मिक आँखा खोलिएर सत्यताको मूल्य बुझ्दै पुनरुत्थानको महिमाको आशामा बाँकी विश्वासको जीवन जिउन सकून् भनी प्रार्थना गर्नुभयो ।

महासचिव पास्टर गिम जु छलले “येशूज्यूको पुनरुत्थानचाहिँ क्रूसको कष्ट देखेर शोकमा डुबेका सुरुको मण्डलीका सन्तहरूलाई मात्र नभएर मृत्यु नै जीवनको अन्त्य हो भन्ने जानेर निराशामा डुबेका सबै मानव-जातिलाई पुनरुत्थान र अनन्त जीवनप्रतिको दृढ विश्वास दिलाउने महान् ऐतिहासिक घटना हो” भनेर दृढतापूर्वक भन्नुभयो । अनि झ्याउँकीरी र गाइनेकीरा, लार्भाबाट वयस्कमा परिवर्तन हुने उदाहरणद्वारा पुनरुत्थान र परिवर्तनको धारणा वर्णन गर्नुहुँदै “मानिसको दृष्टिकोणबाट पुनरुत्थान र परिवर्तनको शक्तिमा विश्वास गर्न गाह्रो छ, तर परमेश्वरले येशूज्यूको कार्यद्वारा प्रमाणित गरिदिनुभएको हुनाले भविष्यमा आत्मिक स्वरूपमा परिवर्तन भएर स्वर्गदूतको संसारमा अनन्त जीवन उपभोग गर्ने अगमवाणीलाई विश्वास गर्दै संसारका सबै मानिसहरूलाई यो असल खबर सुनाएर सँगै आशिष् पाऔं” भन्नुभयो (मत्ती २८:१-१०; १ कोर १५:१७-२४, ४४-५३; लूक २४:१३-३४; यूह ११:२४-२७; १ थेस ४:१३-१८; अयू २५:४-६; यूह २०:१-१९) ।

आराधनापछि माताले निस्तार-चाडद्वारा पाप-क्षमा र अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा पाएकाहरू भविष्यमा पुनरुत्थान र परिवर्तन(१ कोर १५:४४-५२)को महिमामा सहभागी हुन सकिने चाडको अर्थ विस्तृत रूपमा वर्णन गरिदिनुभएर “परमेश्वरको असीम प्रेम र बलिदानद्वारा प्राप्त भएको मुक्तिको आशिष् विश्वव्यापी गाउँका छिमेकीहरूमाझ पनि लगनशीलताका साथ बाँडौं” भन्नुहुँदै सन्तानहरूलाई हौसला दिनुभयो ।

येशूज्यू पुनरुत्थान हुनुभएपछि इम्माउसतिर गइरहेका दुई जना चेलाहरूकहाँ प्रकट हुनुभएर उहाँले आशीर्वाद‌को रोटी दिनुभई चेलाहरूको आत्मिक आँखा खोलिदिनुभएको उदाहरणलाई पछ्याउँदै त्यस दिन सन्तहरूले पुनरुत्थानको चाडको रोटी सँगै भाँचे । निस्तार-चाडदेखि पुनरुत्थानको चाडसम्म बाइबलको अभिलेखअनुसार नयाँ करारका चाडहरू मानेका सन्तहरूमा मुक्तिको अनुग्रहप्रति कृतज्ञता र स्वर्गीय आशा अनि ७ अरब मानव-जातिलाई अनन्त जीवनको मार्गमा डोऱ्याउने दृढ इच्छा जागेको छ ।