WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

सत्यताको

निस्तार-चाड

1886 हेरेको संख्या

येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “साँच्चै, म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ, र उसको रगत पिएनौ भने, तिमीहरूमा जीवन हुँदैन ।” यूह ६:५३

‘विपत्ति पार’ गराउने निस्तार-चाड(Passover) पवित्र पात्रोअनुसार पहिलो महिनाको १४औँ दिनको साँझमा मनाइन्छ ।

निस्तार-चाडचाहिँ ३,५०० वर्षअघि मिश्रमा ४०० वर्षभन्दा बढी समय दासत्वको जीवन जिइरहेका इस्राएलीहरूलाई निस्तार-चाडको थुमाको रगतद्वारा छुटकारा गराउनुभएको दिन हो । निस्तार-चाडको दिन परमेश्वरले तिनीहरूबाट सम्पूर्ण विपत्ति पार गराउने प्रतिज्ञा गर्नुभयो, अनि यो दिनलाई पुस्तौँसम्म रहिरहने विधिस्वरूप मान्नू भन्ने आदेश दिनुभयो (प्रस १२:१-१४) ।

२,००० वर्षअघि येशूज्यूले क्रूसमा टाँगिनुभन्दा अघिल्लो रातमा निस्तार-चाडको रोटी र दाखमद्यलाई आफ्नो देह र रगतको रूपमा प्रतिज्ञा गर्नुभयो । त्यसैले हामीले येशूज्यूको देह र रगतको रूपमा सङ्केत गरिएको निस्तार-चाडको रोटी र दाखमद्य खाएमा, पिएमा अन्तिम विपत्तिबाट सुरक्षा पाई अनन्त जीवनको आशिष् पनि प्राप्त गर्छौं (यूह ६:५३-५८; मत्ती २६:१७-१९, २६-२८) ।

येशूज्यू लगायत उहाँका चेलाहरू र सुरुको मण्डलीका सन्तहरू सबैले निस्तार-चाड मान्नुभयो (मत्ती २६:१७; १ कोर ११:२३-२६), तर ई.सं.३२५मा सम्राट कन्स्टेनटाइनले राखेको निकेयाको सम्मेलनमा निस्तार-चाड रद्द गरिएपछि करीब १,६०० वर्षसम्म यो मनाइएन । बाइबलको अगमवाणीअनुसार परमेश्वर स्वयम्‌ले यो चाड पुनर्स्थापन गरिदिनुभयो, अनि विश्वभरिका परमेश्वरको मण्डलीहरूमा मात्र यो निस्तार-चाड ५० वर्षभन्दा लामो समयदेखि मनाइँदैआएको छ (यशै २५:६-९) ।