WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

माताको दशौँ शिक्षा

“थुमाद्वारा डोऱ्याइन चाहने मानिस थुमाभन्दा अझ सानो थुमा बन्नुपर्छ ।”

680 हेरेको संख्या

स्वर्गीय माताले, थुमाद्वारा डोरिन चाहने मानिस थुमाभन्दा अझ सानो थुमा बन्नुपर्छ भन्नुभएको छ, किनभने यदि हामीहरू थुमाभन्दा अझ सानो थुमा भएनौं भने हामीले कदापि थुमालाई पछ्याउन सक्नेछैनौं । थुमाभन्दा ठूलो बन्न खोजियो भने थुमाको नेतृत्वसँग हाम्रो सोचाइ मिलेको अवस्थामा हामी उहाँलाई एकैछिन त पछ्याउछौं, तर उहाँको नेतृत्वसँग हाम्रो सोचाइ नमिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी आफ्नो इच्छाअनुसार गर्न थाल्छौं । हामीले आफ्नो सोचाइलाई फालेर थुमालाई पछ्याउनको निम्ति हामीहरू थुमाभन्दा अझ सानो थुमा बन्नुपर्छ ।

थुमा हुनुभएका परमेश्वरद्वारा डोरिन र स्वर्गीय राज्य प्रवेश गर्न हामी परमेश्वरभन्दा अझ सानो बन्नुपर्छ अर्थात् हामीले आफ्नो सोचाइलाई फालेर परमेश्वरको वचनलाई पूर्ण ठान्दै आज्ञाकारी हुनुपर्छ । विश्वासको जीवन जिउने क्रममा, परमेश्वरले सजिलो बाटोको सट्टामा किन हामीलाई कठिन बाटोमा डोऱ्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीहरू बुझ्दैनौं । अनि कहिलेकहीँ परमेश्वरको वचन मसँग मिल्दैन, परमेश्वरको तरिकाभन्दा बरु मेरै तरिका ठीक छ भनेर सोच्न पुग्छौं ।

तर परमेश्वरको सोचाइ हाम्रो सोचाइभन्दा फरक छ (यशै ५५:८) । परमेश्वरले हामीलाई गर्नू भन्नुभएका सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो आत्मिक भलाइको निम्ति भएकोले हामीले आफूलाई होच्याउनुपर्छ, र प्रत्येक सोचाइको मापदण्डमा केवल परमेश्वरलाई राख्नुपर्छ । परमेश्वरको वचनप्रतिको अनाज्ञाकारिताचाहिँ परमेश्वरभन्दा उच्च हुन खोज्ने घमण्डी मनबाट आउँछ । थुमाभन्दा अझ सानो थुमा बन्नू भन्नुहुने माताको वचनलाई स्मरण गर्दै, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी भएर अनन्त स्वर्ग प्रवेश गर्ने परमेश्वरका प्रजा हामीहरू हुनुपर्छ ।

अनि मैले हेरें, र सियोन डाँडामा थुमा खडा हुनुभएको मैले देखें । उहाँको साथमा एक लाख चवालीस हजार थिए … थुमा जता-जता जानुहुन्छ उहाँको पछिपछि लाग्नेहरू यिनीहरू नै हुन् … प्रका १४:१-४

समीक्षात्मक प्रश्न
माताको दशौँ शिक्षा के हो ?
हामीले आफूलाई होच्याएर प्रत्येक सोचाइको मापदण्डमा परमेश्वरलाई राख्नुपर्ने कारण के हो ?