WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

आराधना गर्नुको उद्देश्य

2013 हेरेको संख्या

हामीहरू वास्तवमा स्वर्गमा पाप गरेका पापीहरू हौं । त्यसोभए हामीले परमेश्वरलाई आराधना गर्नुको उद्देश्य के होला ?

पहिलो, परमेश्वर र हामीबीचको सम्बन्धलाई बलियो पार्न

हामीले सेवा गर्नुपर्ने व्यक्ति नै परमेश्वर हुनुहुन्छ । परमेश्वर स्वयम् आकाश र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभएर मानिसलाई जीवन र सास दिनुभएका र पापी हामीलाई बचाउनुभएर सत्यताको वचनद्वारा स्वर्गको प्रतिज्ञा गर्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ ।

आराधनाले परमेश्वर र हामीबीच बुबा-आमा र सन्तान, राजा र प्रजा, सृष्टिकर्ता र सृष्टिका थोकको सम्बन्धलाई पुनः स्मरण गराएर त्यो सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ । हामीले सेवा गर्ने परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आराधनाद्वारा निश्चित गरेर उहाँको अनुग्रहप्रति स्तुति चढाउँदा परमेश्वर र हामीबीचको सम्बन्धचाहिँ चुँडाउन नसकिने प्रेमको डोरीले अझ कसिलो गरी बाँधिन्छ ।

“म तिमीहरूका बीचमा हिँडडुल गर्नेछु, र म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु, अनि तिमीहरूचाहिँ मेरा प्रजा हुनेछौ ।” लेवी २६:१२

तर बेला आइरहेछ, र त्यो बेला अहिल्यै हो, जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन् । किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुुहुन्छ । यूह ४:२३

दोस्रो, पाप-क्षमा पाएर परमेश्वरसित पुनर्मिलन गर्न

हामीले आराधना गर्नुको सबैभन्दा मुख्य उद्देश्य नै पाप-क्षमा र आशिष् पाउनु हो । हामीहरू पापले गर्दा परमेश्वरबाट टाढियौं (यशै ५९:१-३) । पुरानो करारको समयमा पाप क्षमा पाउन इस्राएलीहरूले पशु बलि गरेर त्यसको रगतद्वारा आराधना(बलिदान) चढाउँथे । अबचाहिँ बलिदानको थुमाको वास्तविकता हुनुभएका ख्रीष्ट स्वयम् आउनुभएर हाम्रो पापको निम्ति बलिदान हुनुभएकोले हामीहरू पापको साङ्लोबाट मुक्त भएका छौं । अनि पापले गर्दा टाढिनुभएका परमेश्वरसित पुनर्मिलन गर्न सकिने बाटो खुलेको छ (एफि २:१२-१९) । तसर्थ हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभएका ख्रीष्टको प्रेमलाई स्मरण गर्नको निम्ति हामीले परमेश्वरलाई आराधना गर्नु स्वाभाविक कुरा हो ।

तेस्रो, परमेश्वरलाई धन्यवाद र महिमा चढाउन

परमेश्वर यावत् थोक सृजनुभएका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ । हामी मानिसहरू थाहै नपाई परमेश्वरबाट धेरै अनुग्रह पाउँदै जिइरहेका छौं । परमेश्वरले हाम्रै भलाइको निम्ति सम्पूर्ण कुराहरूको योजना बनाउनुभएर कार्यान्वयन गर्दैहुनुहुन्छ । उहाँले अप्रत्यक्ष र शान्त रूपमा हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ । महिमा, आदर र धन्यवाद ग्रहण गर्न योग्यका परमेश्वरलाई आराधना गर्नुचाहिँ सृष्टिका थोक भएका हामीहरूले स्वाभाविक रूपले गर्नैपर्ने कार्य हो ।

हे हाम्रा प्रभु र परमेश्वर, तपाईं महिमा, आदर, र शक्ति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ, किनभने सबै कुरा तपाईंले नै सृष्टि गर्नुभएको हो, र तपाईंकै इच्छाबमोजिम ती अस्तित्वमा आए, र तिनको सृष्टि भयो । प्रका ४:११

चौथो, आशिष् पाउन

परमेश्वरले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने आराधकहरूलाई खोज्नुभएर उनीहरूलाई आशिष् दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ । सम्पूर्ण आराधनामा परमेश्वरको अनुग्रह र आशिष्‌को प्रतिज्ञा हुन्छ । सोलोमन एक हजार होमबलि चढाएर परमेश्वरबाट बुद्धि पाई त्यो समयका सबैभन्दा बुद्धिमान् राजा बने । यसको साथै परमेश्वरको आशिष्‌भित्र तिनले आफ्नो देशलाई शक्तिशाली बनाउन सके (१ राज ३:४-१४) ।

यसरी परमेश्वरले उहाँलाई आराधना गर्नेहरूलाई पाप-क्षमा र मुक्तिको अनुग्रह र आशिष् प्रदान गर्नुहुन्छ । परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गरेर उहाँबाट धेरै आशिष् पाउने हामीहरू हुनुपर्छ ।

समीक्षात्मक प्रश्न
हामीले परमेश्वरलाई आराधना गर्नुको उद्देश्य के हो ?
सोलोमनले परमेश्वरलाई एक हजार होमबलि चढाएर कस्तो आशिष् पाए ?